Polski biznes intensywnie włączył się do walki z epidemią koronawirusa poprzez wsparcie materialne i rzeczowe placówek medycznych w całym kraju. Spółki: LERG S.A. oraz Hanex GTX z Dąbrowy Górniczej, Marpol S.A. z Ignatek k. Białegostoku i zakłady Permedia S.A. z Lublina- należące do jednej grupy kapitałowej LERG – przekazały szpitalom wsparcie finansowe jak również rzeczowe w postaci płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz pościeli jednorazowej. W formie darowizny przekazywana jest również folia do produkcji przyłbic. Pomoc otrzymały m.in. placówki w Dębicy, Łańcucie , Dąbrowie Górniczej, Białymstoku i Łodzi. Firmy deklarują dalsze działania.

Polska służba zdrowia, znajdująca się obecnie na pierwszej linii walki z wirusem, boryka się z brakami sprzętu i środków ochrony. Aby wesprzeć wysiłki rządu w działaniach mających na celu zwalczenie pandemii spółki z Grupy przekazują wsparcie rzeczowe i finansowe szpitalom, a firma LERG uruchomiła produkcję płynu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym. Preparat DiSiHANDS trafił już do sprzedaży hurtowej. Na dniach w ofercie sprzedażowej firmy znajdą się także płyny do dezynfekcji powierzchni.

Pomoc finansową i rzeczową otrzymały m.in.:

– ZOZ Dębica
– NZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Sp. z o.o. w Pustkowie (Budy)
– Szpital im. Św. Michała Archanioła w Łańcucie (przekształcony decyzją Wojewody Podkarpackiego w szpital zakaźny przeznaczony do przyjęcia i hospitalizacji osób z podejrzeniem COVID-19)
– Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej
– Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
oraz inne pomniejsze placówki lokalne, których lista wciąż jest otwarta.

Ponadto, we współpracy z firmą Fedex, firmom na terenie całej Polski nieodpłatnie przekazana jest folia do produkcji przyłbic ochronnych. W tym kontekście nawiązana została również współpraca w ramach akcji społecznych „Drukarze dla Medyków” oraz „Przyłbica w koronie”.

Grupa LERG działa w obszarze szeroko pojętej branży chemicznej na rynku tworzyw sztucznych. Grupę tworzą firmy: Lerg S.A., Marpol S.A., GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Permedia S.A.

Najnowsze artykuły
17 kwietnia 2024
Uruchomienie nowej instalacji polioli
27 marca 2024
Pogodnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych