W dniu 22 listopada podczas XVI Kongresu Eksporterów Polskich w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie rozdane zostały nagrody w konkursie „Wybitny Eksporter Roku 2018”.

Lerg wyróżniony został tytułem „Wybitnego Eksportera Roku 2018” za Eksportowy Produkt Roku 2018 tj. za eksport żywic poliestrowych. Nagrodę podczas towarzyszącej Kongresowi gali, odebrał w imieniu firmy Dyrektor Ekonomiczny – Adam Bek.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałków Województw
i kierowany do firm ze wszystkich branż w kategoriach małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Nagrodę w ramach konkursu przyznaje Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, które zrzesza ponad 300 eksporterów z różnych branż i regionów kraju. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku z inicjatywy samych eksporterów, tym samym skupia swoją działalność wokół ich specyficznych potrzeb. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu promowanie polskiego eksportu, szerzenie wiedzy i umiejętności eksporterów oraz udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów
z partnerami zagranicznymi.

Najnowsze artykuły
17 kwietnia 2024
Uruchomienie nowej instalacji polioli
27 marca 2024
Pogodnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych