W dniu 11 czerwca br. sfinalizowany został zakup czeskiej firmy MW Chemie a wraz z nią lubelskich zakładów Permedia – wytwórcy środków barwiących oraz dodatków przeznaczonych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Nabycie Zakładów Chemicznych Permedia S.A. to kolejny element długofalowej strategii rozwoju Grupy LERG polegającej na budowaniu silnej, wiodącej pozycji grupy chemicznej zarówno w Polsce jak i na świecie m.in. w oparciu o wysoką jakość wytwarzanych wyrobów, dostosowanie profilu produkcji do indywidualnych potrzeb Klientów jak również dywersyfikację portfela firm i branż.

Przy globalnej gospodarce, mocno podatnej na różne wahania koniunkturalne na świecie, tylko duża, zdywersyfikowana firma jest w stanie poradzić sobie z ewentualnymi trudnościami na rynku. Jest to bezpieczna taktyka gwarantująca stabilność w momencie wahań rynkowych oraz dająca większe możliwości inwestycyjnePermedia to doinwestowana i nowoczesna spółka. Jej zakup przyczyni się do rozwoju Grupy oraz wzmocni naszą pozycję na rynku tworzyw sztucznych jako dużego i stabilnego dostawcy — wyjaśnia wiceprezes Lergu Agnieszka Kozubek- Bespalenko.

Najnowsze artykuły
19 października 2023
Nowe poliole z recyklatu PET
6 października 2023
Lerg na targach KOMPOZYT-EXPO®