Materiały cierne


Oferujemy drobnomielone żywice nowolakowe wykorzystywane jako lepiszcze przy produkcji okładzin ciernych, czyli klocków i szczęk hamulcowych, okładzin sprzęgłowych itp. Żywice te są dostępne w wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Są one przede wszystkim przetwarzane w procesie prasowania na gorąco lub formowania na ciepło suchych mieszanek.

Nowolak MD 2/3
Nowolak MD 2/4