Formalina


Firma LERG jest producentem formaliny, która stanowi bazę do dalszej produkcji żywic syntetycznych. To wodny roztwór aldehydu mrówkowego (formaldehyd), który występuje w postaci gazowej.


W naszej firmie, jako bazę do produkcji formaliny wykorzystujemy wodę o nieskazitelnej czystości. Stężenie kwasu mrówkowego w poszczególnych produktach jest różne i zależy przede wszystkim od zastosowania danego roztworu.


Substancja ta wykazuje właściwości konserwujące oraz eliminujące przetrwalniki bakterii. Powoduje koagulację białek, w związku z czym wykorzystuje się ją często do tworzenia i konserwacji modeli anatomicznych. Stosując formalinę, należy zachować szczególne środki ostrożności. Nie tylko jest to substancja żrąca, ale także wchodzi w reakcję z powietrzem, wytwarzając przy tym trujący gaz, silnie drażniący drogi oddechowe. Produkt ten ma zastosowanie do produkcji żywic syntetycznych, klejów, pianki poliuretanowej, dodatków do betonu oraz dezynfekcji w produkcji przemysłowej, weterynaryjnej i rolniczej.


Klientów, którzy zainteresowani są kupnem formaliny, zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów danego produktu (tj. np. stężenie).
Dokument opracowany przez FormaCare dotyczący formaldehydu w środowisk


Zastosowanie formaldehydu opracowane przez Formacare