Galeria  • Stanowisko do załadunku

  • Instalacja do produkcji żywic

  • Laboratorium badawcze

  • Wejście główne

  • Labolatorium badawcze

  • Produkcja nowolaków

  • Wydział poliestrów

  • LERG

  • LERG