Tauron EKO Biznes


Żywice Lerg będą produkowane z wykorzystaniem energii elektrycznej o obniżonej emisji CO2. Lerg S.A. wybrał z oferty Tauron produkt EKO Biznes, który posiada gwarancję sprzedaży energii ekologicznej potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE).
 
- Jako duża spółka chemiczna jesteśmy świadomi swojego wpływu na otoczenie, włączając w to ślad węglowy, a zakup produktu EKO Biznes wpłynie znacząco na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Działanie to jest korzystne dla środowiska i służy ochronie klimatu, a tym samym przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs)  – wyjaśnia Andrzej Skowron, Dyrektor Techniczno-Produkcyjny LERG S.A.
 
Lerg prowadzi także inwestycje na budowę 3 farm fotowoltaicznych o mocy 2,7 MW. Przewidywany koniec prac to marzec 2023.
 EKO Biznes
EKO Biznes to oferta zakupu energii elektrycznej o obniżonej emisji CO2 wytwarzanej w elektrociepłowniach. Stosowana w nich kogeneracja polega na wspólnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu jest efektywniejsza niż wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w oddzielnych procesach. Zakup energii z kogeneracji umożliwia spadek emisji CO2 do atmosfery o ponad 467 kg za każdą 1 MWh (w porównaniu ze wskaźnikiem emisji CO2 dla węgla kamiennego).