Brązowy Medal EcoVadis dla Lerg


Firma LERG otrzymała Brązowy Medal przyznany przez EcoVadis, największą na świecie, niezależną platformę ratingową oceniającą firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej.

Wynik EcoVadis podawany jest w skali procentowej, po przeliczeniu ilości zdobytych punktów.Ocena uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych z CSR podzielonych na cztery kategorie: środowisko, praktyki pracownicze i prawa człowieka, etyka oraz zrównoważone zaopatrzenie, a jej metodyka opiera się na międzynarodowych standardach takich jak: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI) czy też norma ISO 26000.

 Jesteśmy przekonani, że zrównoważony i odpowiedzialny rozwój przedsiębiorstwa, to  jedyny słuszny model, na którym należy opierać prowadzenie biznesu. Firmy, zwłaszcza te duże, wywierają istotny wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne oraz środowiskowe i jedynie partnerskie, uczciwe i transparentne współdziałanie daje szansę na osiągnięcie sukcesu i pełny rozwój. Cieszymy się, że nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju i CSR, a co za tym idzie, nasze zaangażowanie na rzecz klientów, pracowników, społeczności lokalnej i środowiska doczekały się tak prestiżowego uznania, jakim jest Brązowy Medal EcoVadis – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, V-ce Prezes i Dyrektor Generalny Lerg S.A.

EcoVadis klasyfikuje ponad 75 tys. przedsiębiorstw. Unikalna metodologia oceniania obejmuje 200 kategorii zakupów w 160 krajach. Firma współpracuje z kilkoma tysiącami zewnętrznych interesariuszy, w tym organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, organami międzynarodowymi, samorządami i firmami audytorskimi. Dowiedz się więcej o EcoVadis: tutaj