"Nowe Możliwości" z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Celem akcji charytatywnych, które pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą cyklicznie od 2014 r. jest zbiórka funduszy na rzecz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębica.

Środki, które przekazujemy rodzinom przeznaczane są głównie na rehabilitację dzieci, zakup leków i suplementów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp. Początkowo akcje pomocowe organizowane były wspólnie ze Stowarzyszeniem Milenium – Brzeźnica 2007, a od 2016 r. wspólnie z działającym przy GOPS w Dębicy Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych “Nowe Możliwości”.

Akcje prowadzone są podczas gminnych imprez plenerowych, we współpracy z klubami sportowymi, Stowarzyszeniami z terenu Gminy, zaprzyjaźnionymi firmami. Nasza firma również wsparła tegoroczną edycję przekazując gadżety na licytację.
Wolontariusze Stowarzyszenia przygotowują stoiska z napojami, słodkim przekąskami i atrakcjami dla najmłodszych oraz licytacje, które prowadzi Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
W ubiegłym roku dzięki wielkiemu sercu uczestników Tradycji Wielkanocnych, XI Mistrzostw Podkarpacia w Płukaniu Złota, Święta Pieroga w Pustkowie, Pikniku Charytatywnego w Brzeźnicy, Gminnych Dożynek w Głobikowej, koncertu „Łączy nas muzyka taniec i śpiew” w Pustkowie oraz wpłatom od sponsorów zebrano kwotę 25 829,80 zł, która została przekazana 14 rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi z terenu Gminy Dębica, oraz częściowo przeznaczona na upominki dla 16 dzieci z autyzmem, którzy uczestniczyli w projekcie “Smacznie, zdrowo, sezonowo”.

W 2018 r. kwestowano podczas I Charytatywnej Bitwy o Magę, Tradycji wielkanocnych, Pikniku Rodzinnego w Brzeźnicy i XII Mistrzostw Podkarpacia w Płukaniu Złota, a zebrana kwota to 10 782,28 zł. Kolejne zbiórki odbędą się 4.08.2018 r. w Brzeźnicy i 9.09.2018 w Pustkowie.