LERG Firmą Przyjazną Klientowi


Firma LERG S.A. – wiodący producent i eksporter żywic syntetycznych – otrzymała Godło Firmy Przyjaznej Klientowi. Wyróżnienie to otrzymują Firmy, które w niezależnym audycie satysfakcji swoich klientów osiągają oceny na poziomie minimum 85% w każdym badanym obszarze. Badanie przeprowadza Fundacja Obserwatorium Zarządzania, która bierze pod uwagę m.in.: lojalność klientów, ich zadowolenie, ocenę jakości obsługi, zaspokojenie oczekiwań i potrzeb klientów oraz zaufanie klientów do firmy i marki.

- Fundacja Obserwatorium Zarządzania wspiera polskie firmy w budowaniu ich obecności na rynkach międzynarodowych, dostarczając im m.in. informacji o zachowaniu i oczekiwaniach klientów poszczególnych branż. Firma Przyjazna Klientowi to nagroda za wysoką jakość współpracy z klientami. Firma LERG S.A. otrzymał we wszystkich badanych obszarach oceny na poziomie przynajmniej 92%, co jest bardzo wysoką oceną – powiedział Michał Łysik, zarządzający Działem Badań i Certyfikatów w Fundacji Obserwatorium Zarządzania.

Godło Firma Przyjazna Klientowi jest najbardziej rozpoznawanym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Firmą. Przyznawane jest na podstawie wyników niezależnych badań opartych na dostosowywanym do specyfiki działalności badanej Firmy kwestionariuszu, na który anonimowo odpowiadają klienci Firmy. Dla każdej Firmy indywidualnie określana jest też wielkość próby badawczej, która zależy od posiadanej przez Firmę liczby klientów oraz kanałów dotarcia do odbiorców Firmy.

- Firma LERG stale monitoruje potrzeby swoich klientów. Co roku przeznaczamy spore nakłady finansowe na badania i rozwój, tym samym oferując naszym klientom najbardziej innowacyjno-technologicznie produkty, dopasowując je do indywidulanych potrzeb. Decyzja o wzięciu udziału w badaniu była spowodowana koniecznością i chęcią sprawdzenia, czy działania, które podejmujemy trafiają w oczekiwania naszych odbiorców - powiedziała Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu firmy LERG.

Ogólnopolski Program Firma Przyjazna Klientowi na rynku polskim istnieje już ponad 13 lat. Organizatorem Programu jest Fundacja Obserwatorium Zarządzania – instytucja z otoczenia biznesu zajmująca się problemami przedsiębiorczości, wprowadzania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu (www.firmaprzyjaznaklientowi.pl).