LERG gra razem z WOŚP


W dniu 10 stycznia 2016 roku LERG po raz kolejny zagrał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zapewniając wsparcie rzeczowe  Centrum Kultury i Bibliotek  w Pustkowie i w ten sposób przyczyniając się do organizacji finału w naszym regionie.

Firma LERG rokrocznie wspomaga organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie. W tym roku Orkiestra zagrała już po raz XXIV. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Gminie Dębica udało się zasilić konto Orkiestry kwotą 23 849,99 zł. Ostateczne wyniki zbiórki Fundacji Jurka Owsiaka poznamy już 8 marca.