Lerg Perłą Polskiej Gospodarki


Redakcja Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przyznał firmie Lerg tytuł Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże tj. wśród przedsiębiorstw o przychodach rocznych od 100 mln do 1 mld zł. Wyróżnienie to zostało przyznane za konsekwentną realizacje polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycje lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

XIII Gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 6 listopada 2015r. w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Patronat nad Galą objęli tradycyjnie: Wicepremier i Minister Gospodarki, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii opracowanych przez naukowców z Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oceniających kondycję ekonomiczno – finansową polskich firm.