LERG wyróżniony tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikowi


Firma Lerg znalazła się wśród 19 firm z całej Polski wyróżnionych certyfikatem „ Pracodawca Przyjazny Pracownikowi”.  15 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim Andrzej Korona – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Zakupów i Logistyki w LERG odebrał z rąk zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NZSS „Solidarność” Tadeusza Majchrowicza oraz Jana Lityńskiego ministra i doradcy Prezydenta RP certyfikat i statuetkę oraz gratulacje od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Laureaci nagrody „ Pracodawca Przyjazny Pracownikowi” zostają nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP i organizowanie się związków zawodowych w zakładach pracy. Przedsięwzięciu przyświeca idea promowania wśród pracodawców dobrych praktyk współpracy i nagradzania ich za kreowanie partnerskich relacji w miejscu pracy.

Konkurs organizuje NSZZ "Solidarność" i jest to jedyny konkurs gdzie pracodawcę nominują sami pracownicy. Zgłoszenia do akcji certyfikacyjnej dokonała organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność" działająca przy LERG SA a o  przyznaniu nagrody zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który po raz kolejny objął honorowy patronat nad akcją.