LERG w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


27 października 2014 roku nastąpiło oficjalne włączenie LERG SA do Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Wójt Gminy Dębica Pan Stanisław Rokosz na ręce Pani Prezes Agnieszki Kozubek-Bespalenko przekazał niezbędne dokumenty, które pozwolą nam rozpocząć proces inwestycyjny związany z budową nowego wydziału na terenie naszej firmy.

            LERG zamierza zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego oraz wyposażeniu go w specjalistyczne maszyny, urządzenia i system informatyczny pozwalające na uruchomienie planowanej produkcji.
            Dzięki niej LERG poszerzy gamę oferowanych produktów oraz zdobędzie nowe rynki zbytu, co przyczyni się do wzrostu liczby zatrudnionych osób na terenie gminy.

            „Jako samorząd dokładaliśmy wszelkich starań, aby ułatwić firmie LERG włączenie do Strefy. Tak firmie LERG, jak i wszystkim pozostałym przedsiębiorcom którzy chcą inwestować na terenie naszej Gminy oferujemy pomoc w zakresie administracyjnym, uruchomienie szybkiej ścieżki inwestycyjnej oraz łagodną politykę podatkową”- informuje wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz. 

     „To ważny dzień dla naszej firmy. O włączenie do    Specjalnej Strefy Ekonomicznej staraliśmy się już od kilku lat.  Pozwoli nam to na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji z uwzględnieniem korzyści jakie wiążą się z działaniem w SSE. Po  oficjalnej części od razu przeszliśmy z Panem Wójtem do  konkretnych przygotowań do inwestycji związanych z planami zagospodarowania terenu.  Dziękujemy Gminie za wszelką pomoc na drodze do włączenia firmy LERG do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, Podstrefa Dębica” - informuje Pani Prezes Agnieszka Kozubek-Bespalenko.
 

           

 


Oglądaj Gminę Dębica w internecie!
Zobacz LERG z lotu ptaka!


<kliknij w poniższy obrazek>