Nowe inwestycje w SSE EURO-PARK MIELEC

 
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej LERGFirma LERG otrzymała zezwolenie od Agencji Rozwoju Przemysłu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Dębica.  

LERG zamierza zrealizować projekt inwestycyjny polegający na wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego oraz wyposażeniu go w specjalistyczne maszyny, urządzenia i system informatyczny pozwalające na uruchomienie planowanej produkcji. 

Koszt inwestycji to 90 mln zł, planowany jest wzrost zatrudnienia o  80 osób.
 
W wyniku realizacji inwestycji zostanie wdrożona innowacyjna technologia wytwarzania materiału plastyfikującego tworzywa sztuczne.