LERG na drodze dynamicznego rozwoju


Początek roku 2014 skłonił nas do podsumowania ubiegłego roku. Jak się okazuje obfitował on w wiele nowych przedsięwzięć i inwestycji. Dynamiczne tempo rozwoju zaowocowało wdrożeniem nowych produktów oraz wyróżnieniami w projakościowych konkursach.

Rok 2013 był kolejnym dobrym rokiem dla naszej spółki– mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes i Dyrektor Generalny. LERG może pochwalić się dużą dynamiką działania, różnorodnością produkcji i renomą oferowanych produktów. Tylko w ostatnim półroczu aż 37% sprzedaży stanowiły produkty nowe i zmodyfikowane. Ponadto udało nam się zakupić wiele nowoczesnych i specjalistycznych urządzeń, doposażyć laboratoria wydziałowe oraz dokonać szeregu modernizacji i remontów. Wszystkie te elementy złożyły się na zwiększenie ilości i wartości sprzedaży w stosunku do roku 2012.

Co więcej LERG znalazł się na wysokiej II pozycji w rankingu firm patentujących opracowywanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Urząd Patentowy RP oraz Sieć Naukową MSN. Wszystkie te osiągnięcia przekładają się na sukces firmy, która od ponad 75 lat istnienia z powodzeniem spełnia najwyższe wymagania Klientów.