Polityka firmy


Najważniejsze cele LERG - dostarczanie produktów najwyższej jakości oraz zapewnienie satysfakcji Klientów i pracowników realizowane są w oparciu o jasno określone założenia misji i wizji naszej firmy.
„Faster can more” jest ideą naszego działania. Jesteśmy przekonani, że dziś nie duży pokonuje małego, ale szybki wolniejszego. W myśl tej zasady staramy się obsługiwać naszych partnerów biznesowych na różnych płaszczyznach współpracy.