Dystrybucja Energii Elektrycznej


LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie prowadzi działalność w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie LERG S.A. sieciami o napięciu 6 kV oraz sieciami niskich napięć.
 

Na prowadzoną działalność posiadamy koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • w zakresie obrotu energią elektryczną – koncesja nr OEE/830/613/W/OKR/2015/WK
  • w zakresie dystrybucji energii elektrycznej – koncesja nr DEE/345/613/W/ OKR/2015/WK
     

Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej prowadzimy za pomocą sieci, 6kV oraz sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-29(5)/2014/2015/613/BT LERG S.A. z siedzibą w miejscowości Pustków-Osiedle od 1 lutego 2012 r. pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na własnej sieci.
 

IRiESD

TARYFY

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OSD

WZORY UMÓW


 

DOKUMENTY DO POBRANIA

KODEKSY SIECI

LERG SA / Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3/ tel. +48 14 680 62 11 / e-mail: lerg@lerg.pl