Woda


Woda jest źródłem życia a my codziennie staramy się o utrzymanie jej w najczystszej postaci. LERG eliminuje zanieczyszczenia poprzez własną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczamy nie tylko ścieki powstałe podczas produkcji, ale też pomagamy ludności z okolicznych miejscowości redukując zanieczyszczenia bytowo – gospodarcze.