Szkolenia


Jesteśmy przekonani, że na osiągane przez firmę rezultaty ma wpływ przede wszystkim wykwalifikowana załoga. Dlatego też szkolimy nie tylko kadrę kierowniczą ale pracowników na każdym stanowisku pracy. Corocznie w szkoleniu bierze udział ponad 50% załogi – niektórzy nawet w kilku różnych.